Prijave

barica.urh@po.t-com.hr; barica.urh@gmail.com
tel. 034/273-680; 098/925-8468

Prezentacija

Fotografije

Odabir radionice:

Trening komunikacijskih vještina 1

Radionice komunikacijskh vještina TKV1 i TKV2 su dvije jednodnevne iskustvene radionice, organizirane svaka kao zasebna cjelina no sadržajno vrlo povezane.

Na koja pitanja ćemo odgovoriti ?

Uz obilje vrlo praktičnih i upotrebljivih informacija iz teorije komunikacije na radionici se putem vježbi i diskusija preispituje vlastito iskustvo u traženju odgovora na pitanja kako:

  • bolje komunicirati sa svojim klijentima i suradnicima?
  • lakše i uspješnije rješavati konflikte?
  • osjećati se bolje u kontaktu s "teškim" ljudima?
  • ubrzati svoj osobni razvoj?

Što ćete naučiti na TKV1?

U atmosferi prihvaćanja i opuštenosti naučit ćete puno o:

  • pretpostavkama uspješne komunikacije,
  • postavljanju ciljeva u formi dobro oblikovanih ishoda,
  • izoštrenom opažanju,
  • verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji i
  • vođenju komunikacije u željenom smjeru.

Iskustva polaznika

Iskustvo pokazuje da su radionice izuzetno korisne svima, a ljudima kojima je komunikacija važan alat u profesiji, posebno. Stečena znanja primjenljiva su u svim domenama – u obiteljskim odnosimaodnosima s poznanicima, kolegama, na poslu u kontaktu s klijentima, odgojnom radu itd.

Prijave za radionicu

Radionica traje 5 sati i organizira se periodično u prostoru Agencije za psihologijske usluge „Mozaik“, u grupama do 15 polaznika.

Voditeljica radionice: Barica Urh, mag.psihologije, klinički psiholog

info

Cijena po polazniku je 95,00 eura / 715,78 kn (u cijenu je uključen i pisani materijal za svakog polaznika)

info

Radionicu je moguće organizirati i za cijelu grupu jednog naručitelja u njegovom prostoru. Veličina grupe u tom slučaju je do 20 polaznika uz optimalnu veličinu prostora, a cijena cijele radionice je 950,00 eura / 7.157,77 kn (u cijenu je uključen i pisani materijal za svakog polaznika).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel 034/273–680, 098/925-8468 i na e-mail barica.urh@gmail.com


© 1999.-2022. "MOZAIK", Agencija za psihologijske usluge OIB: 34574530788 MB:80346090 ŽR(Podravska banka):IBAN:HR7923860021130011794