Područja rada

Agencija za psihologijske usluge "MOZAIK" u svojem programu rada nudi Vam niz usluga iz područja psihodijagnostike i psihološke procjene, individualno i grupno psihološko savjetovanje te vođenje iskustvenih radionica za osobni rast i razvoj.

Psihodijagnostika i psihološka procjena

Iz područja psihodijagnostike i psihološke procjene pružamo usluge koje uključuju:

 • psihodijagnostiku intelektualnih sposobnosti i osobina ličnosti
 • psihodijagnostiku poremećaja intelektualnih funkcija i ličnosti
 • psihološku obradu u sklopu liječničkog pregleda za ocjenu radne sposobnosti, pregleda za vozače, držanje i nošenje oružje i zaštitare - u suradnji s Domom zdravlja Požeško-slavonske županije www.dz-pozega.hr
 • procjenu preostale radne sposobnosti
 • postupke psihološke selekcije kandidata za zapošljavanje
 • psihološku obradu za profesionalnu orijentaciju

Individualno i grupno psihološko savjetovanje

Usluge psihološkog savjetovanja usmjerene su na rješavanje sljedećih vrsta poteškoća:

 • psihosomatske tegobe
 • anksiozna stanja i smetnje raspoloženja
 • panična stanja
 • partnerski i obiteljski problemi
 • problemi u komunikaciji
 • nedovoljno samopouzdanje
 • neuspjeh u školi
 • poremećaji prehrane
 • psihološka podrška u reguliranju prekomjerne tjelesne težine
 • ostale psihičke smetnje

Radionice

Programi radionica usmjereni su na osobni rast i razvoj polaznika, povećanje kompetencija, komunikacijskih vještina, osobnog zadovoljstva i zdravijeg življenja. Koncipirane su tako da u grupama do 15 polaznika možete naučiti kako:

 • rješavati probleme i donositi odluke
 • rješavati sukobe i efikasnije komunicirati
 • prezentirati svoje ideje
 • biti uspješan roditelj
 • povećati samopouzdanje
 • upravljati vlastitim stresom
 • trenirati punu svjesnost/mindfulness
 • djelotvornije (ruko)voditi i upravljati vremenom
 • voditi sastanke i razvijati timski rad
 • iskoristiti ljudske potencijale i povećati produktivnost
 • razvijati efikasnije prodajne strategije i dr.
info

Sadržaj radionica kreiramo prema Vašim zahtjevima, a po potrebi angažiramo i vanjske suradnike.


© 1999.-2020. "MOZAIK", Agencija za psihologijske usluge OIB: 34574530788 MB:80346090 ŽR(Podravska banka):IBAN:HR7923860021130011794