Odabir područja:

Posljednje novosti

Aktualnosti : obavijesti DPPŽ-a

Javni poziv za iskaz interesa za obavljenje poslova edukacije u projektu "Osmijeh po osmijeh - sreća"

Osnovna škola "Braće Radića" Pakrac objavljuje javni poziv za iskaz interesa za obavljenje poslova edukacije u projektu "Osmijeh po osmijeh - sreća" - radionice u školskom dnevnom boravku.

Pozivaju se zainteresirani stručnjaci za obavljanje edukacije o nenasilju u projektu „Osmijeh po osmijeh – sreća“ koji Osnovna škola braće Radića Pakrac provodi u partnerstvu s KPD "SLOGA" Pakrac sredstvima PSGO-a na području grada Pakraca

Projekt „Osmijeh po osmijeh – sreća“ – radionice u školskom dnevnom boravku provodit će se u OŠ braće Radića Pakrac u razdoblju od 22 mjeseca. U sklopu projekta organizirat će se edukacije za učitelje i nastavnike iz područja kreativnosti, nenasilja i dramskih radionica. Educirani učitelji i nastavnici vodit će jedanput tjedno u poslijepodnevnim satima radionicu za djecu osnovnoškolske dobi.

Cilj projekta je organiziranje slobodnog vremena učenika, smanjenje nasilja među učenicima, smanjenje broja neopravdanih izostanaka s nastave, smanjenje izrečenih pedagoških mjera.

Zadatak voditelja edukacije je:

  • održati uvodno predavanje za nastavnike o ulozi emocionalnih i socijalnih vještina u prevenciji nasilja
  • pripremiti sav potreban radni materijal
  • održati radionicu za nastavnike o korištenju "Igara nenasilja"

Očekivani rezultati:

  • tri voditelja će održati poludnevnu radionicu za nastavnike
  • educirani nastavnici koji mogu samostalno voditi radionice za djecu korištenjem "Igara nenasilja"

Voditelji poludnevne radionice za nastavnike provest će dogovorenu edukaciju u trajanju od 4 sata nakon što Povjerenstvo škole ocijeni pristigle životopise i nakon potpisivanja Ugovora.

info

Detaljnije informacije o pozivu za iskazivanje interesa pogledajte ovdje


© 1999.-2018. "MOZAIK", Agencija za psihologijske usluge OIB: 34574530788 MB:80346090 ŽR(Podravska banka):2386002-1130011794

Stjepan Štajduhar produkt